Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Ce propuneri are preşedintele organizaţiei Argeş, senatorul Şerban Valeca, pentru Congresul PSD

Category: Politic Published: Friday, 14 June 2019 Written by Interes argesean

Senatorul Şerban Valeca, preşedintele organizaţiei PSD Argeş, are câteva propuneri pentru Congresul PSD care va avea loc la sfârşitul lunii iunie.

Sub motto-ul “numele păcii sociale româneşti pe viitor este dezvoltarea”, prof.univ. dr. Şerban Valeca propune „o inițiativă a PSD denumita „Forumul Românie”, având misiunea de a elabora strategii relevante de dezvoltare.Odată avizata, la aceasta inițiativa vor fi invitate sa participe toate partidele precum si alți reprezentanți ai societatii romanești.

Inițiativa vine ca o continuare aProgramului de Guvernare, si doreștesă ne redescoperim modalităţile de acţiune spre a pune în mişcare potenţialul imens al ţării, al poporului.

Europa şi scena internaţională globală aşteaptă un nou comportament, mai dinamic din partea României, deoarece ţara noastră poate contribui la binele european,  mondial.

cheltuim idei şi energie interioară cât mai multă pentru a deveni parte sănătoasă  şi consistentă în construcţia europeană şi mondială.

La final, ar trebui să scoatem din mentalitatea noastră apelul la cuvântul „ajutor”. Trebuie să ajungem să ajutăm noi pe alţi

1. Proiect de coeziune sociala: Elaborarea, in vederea aplicării Strategiei de Dezvoltare Economica si Sociala a României pe termen lung

Prezentare generala a propunerii

       După integrarea României in structurile Euroatlantice, se observa la nivelul instituțiilor centrale ale statului o lipsa de viziune si o incoerenta in ceea ce privește direcțiile care trebuie urmate si țintele ce trebuie atinse in dezvoltarea viitoare din punct de vedere economic si social a tarii.

Din acest motiv se impune crearea unui cadru instituțional de dezbatere pentru demararea de masuri active pentru menținerea unei stabilități si o creștere economica pe termen lung precum si pentru asigurarea unei coerente a proiectelor după fiecare schimbare de Guvern.

In aceste condiții, se considera ca imperios necesara adoptarea unor reglementari care sa prevadă elaborarea de către instituțiile abilitate (academii, institute de cercetare, universități, alte instituții romane specializate) a unei Strategii de Dezvoltare Economica si Sociala a României pe termen lung (SDES) care transcende alternantele politice la guvernare si care sa dea coerenta si continuitate masurilor ce trebuie aplicate pentru dezvoltarea statului roman si creșterea nivelului de trai a populației. Perioada propusa este de min 25 de ani si este similara proiecțiilor unor tari dezvoltate din Uniunea Europeana si nu numai.

Elaborarea documentului se propune a se face de către oamenii de știința romani din centre universitare, institute de cercetare, Academia Romana si Academiile de ramura, specialiștii din Banca Naționala a României si nu in ultimul rând specialiștii din cadrul organizațiilor neguvernamentale de specialitate si reprezentanții sindicatelor si patronatelor.

 In conformitate cu practicile in domeniu, documentația va fi întocmită pe baza a minim trei scenarii de dezvoltare economica: optimist, optimist moderat si pesimist, astfel încât sa fie acoperite situațiile viitoare neprevăzute.

Totodată se instituie obligativitatea ca SDES sa creeze premisele dezvoltării producției si productivității românești. Urmărind-se „traseul fondurilor publice si private” si dezvoltând oportunități de alocare a acestora in producția națională de bunuri si servici se va dezvolta mediul economic romanesc si pe cale de consecință se va mari numărul de locuri de munca in tara noastră. Totodată prin elaborarea unei previziuni a consumului pe baza statisticilor din anii precedenți, se realizează informarea privind potențialul pieței românești de consum pentru anul următor, ceea ce ajuta agenții economici autohtoni in reglarea interna a producției, respectiv a investițiilor precum si a stabilității/creșterii locurilor de munca.

         Elaborarea si aplicarea unor strategii economice adecvate trebuie sa tina seama de condițiile  interne si internaționale in care ne aflam pentru ca in acest fel sa se poată stabili mijloacele si căile necesare care sa poată determina o orientare economica viabila.

                Nu in ultimul rând, elaborarea SDES va determina predictibilitatea acțiunilor guvernamentale si va constitui un factor de referință pentru mediul de afaceri si investițional romanesc si nu numai. Cu aceeași ocazie se va realiza si o predicție multianuala a bugetului de stat precum si proiectarea de parteneriate de tip public-privat (PPP) pe termen lung. In continuare sunt amintite si câteva forme de parteneriat de tip BOT, BOOT si BOO, forme unanim acceptate pe plan mondial, aplicate si recunoscute de organismele financiare internaționale.

                După elaborare, se poate lua in considerare următoarea procedura: elaborarea documentației de specialitate de către instituțiile românești de profil, alegerea variantei optime din cele 3 scenarii pe fiecare domeniu obținerea avizului de la Guvern si aprobarea SDES prin lege de către Parlament, procedura considerata a fi benefica deoarece pe de o parte creează cadrul necesar unei dezbateri publice de substanță, iar pe de alta parte determina pilonii principali ai programelor de guvernare viitoare creându-se premisele unei continuități a proiectelor, asigurând-se in acest fel o eficientizare a cheltuielilor publice si private, precum si a unei dezvoltări armonioase a societății românești.

                Existenta unei strategii de dezvoltare a României creează premisele unei coeziuni sociale intre diversele categorii socio-profesionale precum si a unei coeziuni intre stat si mediul privat.

2. Infiintarea prin lege a „Colegiului Consultativ” al Ministerului Educatiei format din reprezentanti ai patronatelor, sindicatelor si mediului educational (preuniversitar si universitar) pentru racordarea atat de necesara a curriculei la nevoile mediului economic in vederea cresterii absorbtiei absolventilor pe piata muncii pe de o parte precum si cresterea productivitatii pe de alta parte. Stabilirea in comun a tematicii anilor terminal de specialitate de catre mediul economic (care cunoaste nivelul tehnologic al echipamentelor precum si evolutia propusa) si reprezentantii cadrelor didactice va conduce la eficientizarea actului educational si la crestere economica. Aceste analize vor conduce si la orientarea generala a programelor de studii ce vor fi in concordanta cu necesarul pe specialitati din mediul economic. In vederea aplicarii concluziilor acestui Colegiu Consultativ, curricula universitara la nivel de licenta se va stabili in proportie de 80% de catre Senatele universitare.

3.Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Industriala in Romania pentru:  

„Industria 4.0” sau a 4-a revolutie industriala.

Aceasta tendinta mondiala reprezinta transformarea in etape a industriei actuale prin automatizare, schimb de date, introducerea sistemelor „Big Data”, tehnologii industriale semi-autonome, roboti, productii autonome,etc., ajungand sa se dezvolte un „internet al lucrurilor” (internet of things).

Dezvoltarea acestui plan va reprezenta o noua viziune de dezvoltare economica si a instrumentelor financiare in Romania si va reprezenta totodata recuperarea decalajelor fata de tari mai dezvoltate precum si racordarea in timp real la pietele internationale”.

Hits: 569

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments

Powered by Komento